Home » Tag Archives: Tham tu Viet Nam

Tag Archives: Tham tu Viet Nam

Đồng tính có được đối xử công bằng?

Thám tử Việt Nam – Không ít người đồng tính bị thẳng thừng từ chối tuyển dụng bởi lý do: “Sợ ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc của công ty” Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, người bình thường tìm được một công việc đã khó. Với những người đồng tính, việc đó lại càng ... Read More »